โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์  ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีผลสอบ  pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เป็นอันดับที่ 1 โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การนำของท่าน ผอ.เสฏฐศิษฎ์  วัฒนภักดีกิจ

พร้อมกับมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลสอบ 10 อันดับแรก ของสายชั้น ม.3 และ ม.6  ความหวังต่อไป

เราคงต้องรอลุ้น ผลสอบจริงของนักเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบให้ดีที่สุด...

 

 

      

Visitors: 4,091